Keresés a Bibliában

20Noé aztán, mint földművelő ember, elkezdett szőlőt ültetni. 21Ivott a borból, lerészegedett, és meztelenül feküdt a sátrában. 22Amikor ezt Kánaán apja, Kám meglátta, azt ugyanis, hogy apja szemérme ki van takarva, hírül adta kint levő két testvérének. 23Ám Szem és Jáfet vállukra terítették a palástot, és hátrafelé haladva betakarták apjuk szemérmét. Arcukat elfordították, így nem látták apjuk szégyenét. 24Amikor aztán Noé felébredt a részegségből, s megtudta, mit tett vele a kisebbik fia,

25így szólt:
»Átkozott legyen Kánaán,
legyen utolsó szolgája testvéreinek!«

26Majd ezt mondta:
»Áldott legyen az Úr, Szem Istene,
és legyen Kánaán a szolgája!

27Terjessze ki Isten Jáfetet,
lakozzék Szem sátraiban,
s Kánaán legyen a szolgája!«

28Noé a vízözön után háromszázötven esztendeig élt még. 29Aztán beteltek napjai, amelyek összesen kilencszázötven esztendőt tettek ki, és meghalt.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

9,20 Kám a kánaániták ősatyja. A történet magyarázatot ad a zsidók és a kánaániak közti ellenségeskedésre.