Keresés a Bibliában

56Ő azonban ezt válaszolta: „Ne tartóztassátok! Az Úr sikeressé tette utamat, bocsássátok hát el, hadd menjek uramhoz!”

KNB SZIT STL BD RUF KG