Keresés a Bibliában

56»Ne tartóztassatok fel – mondta erre a szolga –, hisz az Úr vezérelte utamat! Bocsássatok el, hadd menjek uramhoz!«

KNB SZIT STL BD RUF KG