Keresés a Bibliában

Az ígéret és a szövetség.

15 1A történtek után az Úr szava megnyilatkozott Ábrámnak látomásban: „Ne félj Ábrám, én védőpajzs vagyok; a jutalmad igen nagy lesz.” 2Ábrám így szólt: „Uram, Istenem, mit adhatsz nekem, hiszen gyermek nélkül maradtam.” 3És Ábrám így folytatta: „Nézd, nem adtál nekem utódot, így szolgám lesz az örökösöm.” 4Az Úr szava ezt mondta neki: „Nem az lesz örökösöd, hanem az lesz az örökösöd, aki testedből származik.” 5Aztán kivezette, és ezt mondta neki: „Nézz föl az égre és számold meg a csillagokat, ha meg tudod számolni őket.” Majd hozzáfűzte: „Ilyen lesz a nemzetséged.” 6Hitt az Úrnak, ő pedig beszámította neki megigazulásra. 7Ismét szólt hozzá: „Én vagyok Isten, aki kihívtalak a kaldeai Urból, hogy ezt a földet adjam birtokul.” 8Ő így válaszolt: „Uram, Istenem, miből tudom meg, hogy birtokolni fogom azt?” 9Erre megparancsolta neki: „Hozz egy hároméves üszőt, egy hároméves kecskét, egy hároméves bakot, egy gerlét és egy galambot!” 10Amikor odahozta neki ezeket az állatokat, középen átvágta őket és a két felet egymás mellé állította, a madarakat azonban nem vágta szét. 11Akkor rablómadarak szálltak a testekre, de Ábrám elűzte őket. 12Amikor a nap lenyugodott, Ábrámot mély álom fogta el, s nagy félelem szállta meg. 13Ő azonban így szólt Ábrámhoz: „Tudd meg, hogy nemzetséged idegen lesz egy országban, amely nem az övé. Szolgálni fognak nekik, azok pedig elnyomják őket 400 esztendeig. 14De én megítélem azt a népet is, amelynek szolgálniuk kell. Akkor javakban bővelkedve vonulnak ki onnan. 15Te azonban békében térsz meg atyáidhoz, és magas korban temetnek el. 16A negyedik nemzedékben térnek ide vissza, mivel az amoriták bűne még nem teljes.” 17Mikor a nap lenyugodott és beállt a sűrű sötétség, füstölő kemencéhez és égő fáklyához hasonló valami ment végig ezek között a darabok között. 18Azon a napon kötött az Úr szövetséget Ábrámmal és így szólt: „Utódaidnak adom ezt a földet, Egyiptom patakjától egészen a nagy folyamig, az Eufráteszig: 19a kenitákat és kenizitákat, a kadmonitákat, 20hettitákat, perizitákat és refaitákat, 21az amoritákat, kánaániakat, girgasitákat és jebuzitákat.”

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet