Keresés a Bibliában

Jób utolsó felelete.

42 1Jób válaszolt az Úrnak, s így szólt: 2Most már tudom, hogy akármit megtehetsz, nincs gondolat, amely neked lehetetlen. 3Én borítottam tervedet homályba, olyan szavakkal, amelyekből hiányzik a tudás. 4[Hallgass meg hát, kérlek! Beszélni szeretnék! Kérdezni akarlak, világosíts fel!] 5Azelőtt csak hírből hallottam felőled, most azonban saját szememmel láttalak. 6Ezért visszavonok mindent és megbánok, porban és hamuban!

V. BEFEJEZÉS

7Miután az Úr e szavakat intézte Jóbhoz, így szólt a temáni Elifázhoz: „Fölgerjedt haragom ellened és két barátod ellen, mert nem az igazságot mondtátok rólam, mint Jób, az én szolgám. 8Ezért most vegyetek magatokhoz hét bikát és hét kost, menjetek el szolgámhoz, Jóbhoz, és mutassatok be magatokért égőáldozatot. Jób, az én szolgám imádkozzék értetek! Mert tekintettel akarok rá lenni, s nem akarlak benneteket megszégyeníteni, amiért nem az igazságot mondtátok rólam, mint Jób, az én szolgám.” 9A temáni Elifáz, a suachi Bildád és a naamai Cofár akkor elment, és úgy járt el, ahogy az Úr mondta nekik. Az Úr tekintettel volt Jóbra. 10Az Úr jobbra fordította Jób sorsát, mivel imádkozott barátaiért, és amije csak volt Jóbnak, azt megkétszerezte. 11Minden fivére, nővére és ismerőse elment hozzá. Együtt ültek vele házában, kifejezték részvétüket és vigasztalták azok miatt, amelyekkel az Úr sújtotta. Mindegyik adott neki egy kesitát és egy aranygyűrűt. 12Jób életének következő szakaszát az Úr jobban megáldotta, mint a korábbit. Tizennégyezer juha, hatezer tevéje, ezer iga marhája és ezer szamara volt. 13Volt hét fia és három lánya is. 14Az elsőt Galambnak, a másodikat Fahéjvirágnak, a harmadikat Szelencének nevezte. 15Az egész országban nem lehetett Jób lányainál szebb nőket találni. Az apjuk örökrészt adott nekik fiútestvéreik között. 16Ezután Jób még száznegyven évig élt, és látta fiait és unokáit negyedíziglen.

A ZSOLTÁROK TANÍTÁSA

17Jób öregen és az élettel betelve halt meg.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet