Keresés a Bibliában

3„Mire keresztelkedtetek?” – kérdezte ismét. Ezt válaszolták: „János keresztségére.” 4„János a bűnbánat keresztségével keresztelt – magyarázta Pál –, a népet meg arra biztatta, higgyenek abban, aki utána jön, azaz Jézusban.” 5Ezt hallva megkeresztelkedtek Jézus nevére.

KNB SZIT STL BD RUF KG