Keresés a Bibliában

5De a káldeusok csapatai a király nyomába eredtek, és Jerikó pusztáján utol is érték; csapatai elhagyták és szétszéledtek. 6Megragadták a királyt és Babilon királya elé vitték. Az ítéletet tartott fölötte. 7Fiait Cidkija szeme láttára lemészároltatta, magát Cidkiját pedig megvakíttatta, majd láncra verve Babilonba hurcolta.

KNB SZIT STL BD RUF KG