Keresés a Bibliában

27Akkor a helytartó katonái magukkal vitték Jézust a helytartóságra, és köré gyűjtötték az egész csapatot. 28Levetkőztették, és bíborszínű köpenyt adtak rá. 29Tövisből font koronát tettek a fejére, nádszálat adtak a jobb kezébe, és térdet hajtva gúnyolták: „Üdvöz légy, zsidók királya!” 30Azután leköpték, elvették tőle a nádszálat, és a fejére vertek vele. 31Miután kigúnyolták, levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és elvezették, hogy keresztre feszítsék.
32Kifelé menet találkoztak egy cirenei emberrel, akinek Simon volt a neve. Ezt arra kényszerítették, hogy vigye a keresztjét. 33Amikor arra a helyre értek, amelyet Golgotának, azaz Koponya-helynek neveznek, 34epével kevert bort adtak neki inni. De amikor megízlelte, nem volt hajlandó meginni.
35Miután megfeszítették, sorsvetéssel megosztoztak ruháin, 36azután leültek ott, és őrizték. 37Feje fölé tették az ellene szóló vádat, amely így szólt: „Ez Jézus, a zsidók királya.” 38Vele együtt feszítettek keresztre két rablót is, az egyiket a jobb, a másikat a bal keze felől.
39Az arra járók a fejüket csóválva káromolták, 40és ezt mondták: „Te, aki lerombolod a szentélyt, és három nap alatt felépíted, mentsd meg magadat, ha Isten Fia vagy, és szállj le a keresztről!” 41Hasonlóképpen a főpapok is az írástudókkal és a vénekkel együtt gúnyolódva mondták: 42„Másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Izrael királya, szálljon le most a keresztről, és hiszünk benne! 43Bízott Istenben, szabadítsa meg most, ha akarja, hiszen azt mondta: „Isten Fia vagyok.” 44Ugyanígy a vele együtt megfeszített rablók is szidalmazták.

KNB SZIT STL BD RUF KG