Keresés a Bibliában

47Hasonló a mennyek országa a tengerbe kivetett kerítőhálóhoz is, amely mindenféle halat összegyűjt. 48Amikor megtelik, partra vonják, leülnek, és a jókat edényekbe gyűjtik, a hitványakat pedig kidobják. 49Így lesz a világ végén is. Jönnek majd az angyalok, és kiválogatják az igazak közül a gonoszokat, 50és a tüzes kemencébe dobják őket. Lesz ott majd sírás és fogcsikorgatás. 51Megértettétek mindezt?
– Igen – mondták neki.
52Ő pedig így szólt hozzájuk:
– Minden írástudó tehát, aki a mennyek országának dolgaiban járatos tanítvánnyá lett, hasonló ahhoz a gazdához, aki raktárából újat és régit hoz elő.

KNB SZIT STL BD RUF KG