Keresés a Bibliában

9Eltávozott onnét, majd bement a zsinagógájukba. 10Íme, volt ott egy béna kezű ember. Hogy vádat emelhessenek ellene, megkérdezték tőle:
– Szabad-e szombaton gyógyítani?
11Ezt mondta nekik:
– Ha valakinek közületek egyetlen juha van, és verembe esik szombaton, vajon nem megy, hogy megfogja és kihúzza? 12Egy ember pedig mennyivel több egy juhnál! Szabad tehát jót tenni szombaton!
13Ekkor így szólt ahhoz az emberhez: „Nyújtsd ki a kezed!” Az kinyújtotta, és a keze ugyanolyan egészséges lett, mint a másik. 14A farizeusok pedig kimentek, és arról tanácskoztak, hogyan végezzenek vele.

KNB SZIT STL BD RUF KG