Keresés a Bibliában

27Jézus tanítványaival együtt Caesarea Philippi falvaiba indult. Útközben megkérdezte tanítványaitól:
– Kinek mondanak engem az emberek?
28Így feleltek:
– Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások egynek a próféták közül.
29Tovább kérdezte őket:
– Hát ti kinek mondotok engem? Péter így válaszolt neki:
– Te vagy a Messiás!
30Ekkor rájuk parancsolt, hogy senkinek se beszéljenek róla.

KNB SZIT STL BD RUF KG