Keresés a Bibliában

18Egyszer egyedül imádkozott. Amikor a tanítványok odajöttek, megkérdezte tőlük:
– Kinek mond engem a tömeg?
19Keresztelő Jánosnak – válaszolták –, de némelyek Illésnek; mások pedig azt mondják, hogy a régi próféták közül támadt fel valaki.
20Hát ti kinek mondotok engem? – kérdezte. Péter így felelt:
– Isten Messiásának.
21Jézus ekkor szigorúan rájuk parancsolt, hogy ezt senkinek se mondják el. 22Majd ezt mondta:
– Az Emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, a főpapok és az írástudók el kell hogy vessék. Meg kell hogy öljék, de harmadnapon fel kell támadnia.
23Azután így szólt mindnyájukhoz: „Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye fel naponta keresztjét, és kövessen engem! 24Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszíti, de aki értem elveszíti az életét, megmenti azt.

KNB SZIT STL BD RUF KG