Keresés a Bibliában

3 1Tiberius császár uralkodásának tizenötödik évében, amikor Júdea helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakhónitisz tartományának negyedes fejedelme Heródes testvére, Fülöp, Abiléné negyedes fejedelme pedig Lüszaniasz volt; 2Annás és Kaifás főpapok idején Isten szólt Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. 3Ő elindult, és hirdette a Jordán egész környékén a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára, 4ahogy meg van írva Izajás próféta beszédeinek könyvében:
Egy kiáltó hangja a pusztában: Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit!
5Minden hasadék töltessék fel, minden hegy és halom tűnjön el! A kanyargós út legyen egyenes, a göröngyös sima!
6Akkor majd minden halandó meglátja az Istentől jövő üdvösséget.

KNB SZIT STL BD RUF KG