Keresés a Bibliában

47és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között Jeruzsálemtől kezdve.

KNB SZIT STL BD RUF KG