Keresés a Bibliában

8Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. 9Az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk. 10Az angyal azonban ezt mondta nekik: „Ne féljetek! Íme, nagy örömet hirdetek nektek, ami az egész nép öröme lesz. 11Ma Üdvözítő született néktek Dávid városában: az Úr Krisztus. 12Ez lesz számotokra a jel: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.” 13Hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, és így dicsérték Istent: 14„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség az embereknek, akiket szeret.”
15Mikor eltávoztak tőlük az angyalok a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: „Menjünk el Betlehembe, és nézzük meg, hogyan is történt mindaz, amiről hírt adott nekünk az Úr!”

KNB SZIT STL BD RUF KG