Keresés a Bibliában

8Azon a vidéken pásztorok tanyáztak, és őrizték nyájukat az éjszakában. 9Egyszer csak ott termett mellettük az Úr angyala, és az Úr fényessége körülragyogta őket. Nagy félelem vett erőt rajtuk. 10Az angyal ezt mondta nekik: »Ne féljetek! Íme, nagy örömet hirdetek nektek, melyben része lesz az egész népnek. 11Ma született nektek az Üdvözítő, az Úr Krisztus, Dávid városában. 12Ez lesz a jel számotokra: találni fogtok egy kisdedet pólyába takarva és jászolba fektetve.« 13Ekkor azonnal mennyei sereg sokasága vette körül az angyalt, és dicsérte Istent:

14»Dicsőség a magasságban Istennek,
és a földön békesség a jóakaratú emberekben!«

15És történt, hogy amikor az angyalok visszatértek tőlük a mennybe, a pásztorok így szóltak egymáshoz: »Menjünk át Betlehembe, és lássuk azt a dolgot, ami történt, s amelyet az Úr hírül adott nekünk.«

KNB SZIT STL BD RUF KG