Keresés a Bibliában

5Amikor Jézus odaért, felnézett, és így szólt hozzá:
– Zakeus, gyere le hamar, mert ma a te házadban kell megszállnom!
6Sietve lement, és örömmel befogadta.

KNB SZIT STL BD RUF KG