Keresés a Bibliában

5Mikor Jézus odaért, föltekintett és így szólt: „Zakeus, szállj le hamar! Ma a te házadban kell megszállnom.” 6Ő sietve leszállt és boldogan fogadta.

KNB SZIT STL BD RUF KG