Keresés a Bibliában

13De az angyal így szólt hozzá:
– Ne félj, Zakariás, mert könyörgésed meghallgatásra talált! Feleséged, Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni. 14Örülni és ujjongani fogsz, és sokan örvendenek majd az ő születésének, 15mert nagy lesz ő az Úr előtt. Bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva Szentlélek tölti el. 16Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. 17Őelőtte jár majd Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez, az engedetleneket pedig az igazak lelkületére térítse, hogy felkészült népet állítson az Úr elé.

KNB SZIT STL BD RUF KG