Keresés a Bibliában

15Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez:
– Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezeket a dolgokat?
– Igen, Uram, te ismered irántad való szeretetemet – válaszolja.
– Legeltesd bárányaimat! – mondta neki.
16Másodszor is így szólt hozzá:
– Simon, János fia, szeretsz-e engem?
– Igen, Uram, te ismered irántad való szeretetemet – válaszolja.
– Légy pásztora juhaimnak! – mondta neki.
17Harmadszor is szólt hozzá:
– Simon, János fia, van benned irántam szeretet? Péter elszomorodott, hogy harmadszor kérdezte tőle: „Van benned irántam szeretet?” Ezért ezt mondta neki:
– Uram, te mindent tudsz; te ismered irántad való szeretetemet.
Jézus így szólt hozzá:
– Legeltesd juhaimat! 18Bizony, bizony, mondom neked, amikor fiatal voltál, felövezted magad, és oda mentél, ahová akartál; de amikor megöregszel, kinyújtod a kezedet, más övez fel téged, és oda visz, ahová nem akarod.
19Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal dicsőíti meg majd Istent. E szavak után így szólt hozzá:
– Kövess engem!

KNB SZIT STL BD RUF KG