Keresés a Bibliában

43Másnap [András] Galileába akart indulni, és találkozott Fülöppel. Jézus ennek ezt mondta:
– Kövess engem!
15Miután ettek, így szólt Jézus Simon Péterhez:
– Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, mint ezeket a dolgokat?
– Igen, Uram, te ismered irántad való szeretetemet – válaszolja.
– Legeltesd bárányaimat! – mondta neki.
16Másodszor is így szólt hozzá:
– Simon, János fia, szeretsz-e engem?
– Igen, Uram, te ismered irántad való szeretetemet – válaszolja.
– Légy pásztora juhaimnak! – mondta neki.
17Harmadszor is szólt hozzá:
– Simon, János fia, van benned irántam szeretet? Péter elszomorodott, hogy harmadszor kérdezte tőle: „Van benned irántam szeretet?” Ezért ezt mondta neki:
– Uram, te mindent tudsz; te ismered irántad való szeretetemet.
Jézus így szólt hozzá:
– Legeltesd juhaimat!

KNB SZIT STL BD RUF KG