Keresés a Bibliában

13 1Ekkor láttam, hogy a tengerből egy vadállat jön fel. Tíz szarva volt és hét feje, szarvain tíz korona, fején meg istenkáromló név. 2A vadállat, amelyet láttam, hasonlított a párduchoz, lába mint a medvéé, szája pedig mint az oroszlán szája. A sárkány neki adta erejét, trónját és nagy hatalmát. 3Az egyik feje mintha halálra lett volna sebezve, de halálos sebe meggyógyult.
Az egész föld csodálattal követte a vadállatot, 4és leborultak a sárkány előtt, mivel hatalmat adott a vadállatnak, és leborultak a vadállat előtt, mondván: „Ki fogható a vadállathoz, ki tudja vele fölvenni a harcot?”
5Gőgös és káromló szájat kapott és hatalmat, hogy negyvenkét hónapig cselekedjék. 6Káromlásra nyitotta száját Isten ellen, és káromolta nevét, hajlékát és a menny lakóit. 7Hatalmat kapott, hogy megtámadja a szenteket, és győzelmet arasson. Hatalma kiterjedt minden törzsre, népre, nyelvre és nemzetre. 8A föld lakói, akiknek a neve nincs beírva a világ kezdetétől fogva a megölt Bárány életkönyvébe, mind leborulnak majd előtte.
9Akinek van füle, hallja meg! 10Akinek fogságba kell mennie, fogságba megy; akinek kard által kell meghalnia, kard által hal meg. Itt van szükség a szentek állhatatosságára és hitére.
11Akkor láttam, hogy egy másik vadállat jön elő a földből. Két szarva volt, mint egy báránynak, de úgy beszélt, mint egy sárkány. 11A vadállat, amelyik élt, de többé nem él, lesz a nyolcadik. A hét másik állítja, de a vesztébe rohan. 12A tíz szarv, amit láttál, tíz királyt jelent. Még nem jutottak uralomra, de a vadállattal királyi hatalmat kapnak egyetlen órára. 13Szándékuk közös: átengedni erejüket és hatalmukat a vadállatnak. 14Harcolni fognak a Bárány ellen, de a Bárány legyőzi őket, mert ő az urak Ura és a királyok Királya, és akik vele vannak, azok meghívottak, kiválasztottak és hűségesek.”

KNB SZIT STL BD RUF KG