Keresés a Bibliában

13 1Ekkor láttam, hogy egy fenevad száll föl a tengerből, melynek hét fejeés tíz szarva volt, és szarvain tíz királyi korona, fejein pedig a káromlás nevei. (Dán 7,3.7}<fs) 2A fenevad, amelyet láttam, hasonló volt a párduchoz, a lábai mint a medve lábai, a szája mint az oroszlán szája, és a sárkány neki adta erejét, trónját és nagy hatalmát. (Dán 7,4-6) 3Láttam, hogy a fejei közül az egyik szinte halálosan megsebesült, de halálos sebe meggyógyult.
Az egész föld csodálkozva követte a fenevadat. 4Imádták a sárkányt, aki hatalmat adott a fenevadnak, és imádták a fenevadat, és így szóltak: »Ki hasonló a fenevadhoz, és ki harcolhatna vele?«
5Nagy dolgokat és káromlást beszélő száj adatott neki, és hatalmat kapott a cselekvésre negyvenkét hónapig. (Dán 7,8.25) 6káromlásra nyitotta száját Isten ellen, hogy káromolja nevét és hajlékát és az ég lakóit. 7Megadatott neki, hogy harcoljon a szentekkel, és legyőzze őket. Hatalmat kapott minden törzs és nép és nyelv és nemzet fölött. (Dán 7,21) 8És imádni fogja őt a föld minden lakója, akiknek a neve nincs beírva a megölt Báránynak életkönyvébea világ kezdete óta. (Dán 12,1}<fs) 9Akinek van füle, hallja meg!

10Akinek fogságba kell mennie, az fogságba megy,
akinek kard által kell meghalnia,
azt karddal kell megölni.
– Ez a szentek béketűrése és hite. –

11Ekkor láttam, hogy egy másik fenevad száll fel a szárazföldből, amelynek két szarva volt, hasonlók a Bárányéhoz, de úgy beszélt, mint a sárkány. 11És a vadállat, amely volt és nincs, az maga a nyolcadik, és a hétből való, és vesztébe jut. 12És a tíz szarv, amelyet láttál, tíz király, akik még nem jutottak uralomra, de mint királyok hatalmat nyernek egy órára a fenevaddal együtt. (Dán 7,24) 13Ezeknek egy a szándékuk, és erejüket és hatalmukat a fenevadnak adják át. 14Harcolni fognak a Bárány ellen, de a Bárány legyőzi őket, mert ő az uraknak Ura és a királyoknak Királya; akik pedig vele vannak, azok hivatottak, választottak és hűségesek.«
(MTörv 10,17)

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

13,11 A fenevadak Isten ügyével szemben ellenséges politikai hatalmak képei. Tanításukkal félrevezetik a világot. A leírás részleteit valószínűleg nem kell konkrét történelmi alakokkal azonosítani, inkább a történelem egészére vonatkozik, melynek során az emberiség hajlamos megfeledkezni Istenről.