Keresés a Bibliában

6Amikor együtt voltak, megkérdezték tőle:
– Uram, most állítod helyre Izrael királyságát?
7Ezt mondta nekik:
– Nem tartozik rátok, hogy ismerjétek az időt és az alkalmat, amit hatalma réven az Atya elrendelt.
8De amikor eljön rátok a Szentlélek, erőt kaptok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Szamariában, sőt egészen a föld végső határáig.

KNB SZIT STL BD RUF KG