Keresés a Bibliában

17Ha pedig Atyának szólítjátok őt, aki részrehajlás nélkül ítél meg tettei alapján mindenkit, akkor istenfélő módon éljetek, amíg idegenben vagytok!
18Tudjátok, hogy nem veszendő dolog, ezüst vagy arany váltott meg titeket az atyáitoktól örökölt, hiábavaló életmódotokból, 19hanem Krisztusnak – mint egy hibátlan és szeplőtelen Báránynak – a vére. 20Ő erre a világ teremtése előtt kiválasztatott, de az idők végén jelent meg érettetek, 21akik általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halottak közül, és dicsőséget adott neki, hogy hitetek és reményetek Istenben legyen.

KNB SZIT STL BD RUF KG