Keresés a Bibliában

9Isten szeretete azáltal lett nyilvánvaló közöttünk, hogy Isten elküldte a világba egyszülött Fiát, hogy általa éljünk. 10A szeretet nem abban áll, hogy mi szerettük Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte Fiát bűneinkért engesztelésül.
11Szeretteim, ha Isten így szeretett minket, nekünk is szeretnünk kell egymást. 12Istent soha nem látta senki. Ha szeretjük egymást, Isten bennünk marad, és szeretete tökéletes lesz bennünk. 13Abból tudjuk, hogy benne lakozunk, ő meg bennünk, hogy Lelkéből adott nekünk. 14Mi láttuk, és tanúságot teszünk róla, hogy az Atya elküldte a Fiút a világ Üdvözítőjéül. 15Aki vallja, hogy Jézus az Isten Fia, abban Isten lakozik, és ő Istenben. 16Mi megismertük a szeretetet, amellyel Isten van irántunk, és hiszünk benne.
Isten szeretet, és aki megmarad a szeretetben, az Istenben marad, és Isten őbenne.

KNB SZIT STL BD RUF KG