Keresés a Bibliában

4Utaidat, URam, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem! 5Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig benned reménykedem. 6Gondolj, URam, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. 7Ifjúkorom vétkeire és bűneimre ne emlékezz! Kegyelmesen gondolj rám, mert te jóságos vagy, URam!

KNB SZIT STL BD RUF KG