Keresés a Bibliában

A jóakaratú emberekről gondot visel az Úr

22 1Többet ér a jó hírnév a nagy gazdagságnál, a jóindulat jobb az ezüstnél és az aranynál. 2Találkozik a gazdag a szegénnyel: mindkettőt az ÚR alkotta. 3Ha az okos látja a veszedelmet, elrejtőzik, az együgyűek pedig belekeverednek, és megjárják. 4Az alázatnak és az ÚR félelmének jutalma gazdagság, dicsőség és élet. 5Tövisek és kelepcék vannak a görbe úton: aki vigyáz magára, messze elkerüli azokat. 6Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. 7A gazdag uralkodik a szegényeken, és az adós szolgája a kölcsönadónak. 8Aki álnokságot vet, bajt arat, és véget ér dühödt hatalmaskodása. 9A jóságos tekintetű ember áldott lesz, mert ad kenyeréből a nincstelennek. 10Űzd el a csúfolódót, és távozik vele a perpatvar, megszűnik a vita és a gyalázkodás. 11Aki szereti a szív tisztaságát, és jóindulattal beszél, annak barátja a király. 12Az ÚR szeme ügyel az ismeretre, a hűtlenek beszédét meghiúsítja. 13Ezt mondja a rest: Oroszlán van odakinn, megöl engem a szabadban. 14Mély verem az idegen nő szája, beleesik, akire haragszik az ÚR. 15A gyermek szívéhez hozzátartozik az ostobaság, de a fenyítő bot kiűzi belőle. 16Aki elnyomja a nincstelent, hogy maga gyarapodjék, és a gazdagnak ad, egyszer majd ínségre jut.

További bölcs mondások gyűjteménye

17Fordítsd ide füledet, hallgasd a bölcsek szavait, és figyeljen elméd tudományomra! 18Mert gyönyörűséget szerez, ha őrzöd azokat magadban, ajkadon is állandóan ott lesznek. 19Legyen az ÚRban bizodalmad, ezt tanítom ma neked, bizony, neked! 20Már előbb is írtam neked tanácsokat és tudnivalókat, 21tanítva téged arra, hogy ezek valóban igaz mondások, hogy igaz mondásokkal felelhess annak, aki küldött. 22Ne rabold ki a szegényt, mivel szegény ő, és ne tipord el a nincstelent a kapuban! 23Mert az ÚR perli perüket, és fosztogatóikat megfosztja életüktől. 24Ne tarts barátságot a haragos természetűvel, és ne járj együtt a heveskedővel, 25mert megszokod ösvényeit, és magadnak állítasz csapdát! 26Ne tartozz azok közé, akik kezet adnak, és adósságért kezességet vállalnak! 27Miért vegyék el alólad fekvőhelyedet is, ha nem lesz miből fizetned? 28Ne mozdítsd el az ősi határt, amelyet őseid jelöltek ki! 29Akiről azt látják, hogy ügyesen dolgozik, az biztosan a királyok szolgálatába fog állni, nem marad az alacsony rangúak szolgája.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Előző fejezet Következő fejezet