Keresés a Bibliában

19És odalépve így szólt hozzá egy írástudó: Mester, követlek téged, bárhová mégy. 20Jézus ezt mondta neki: A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania.

KNB SZIT STL BD RUF KG