Keresés a Bibliában

38Hallottátok, hogy megmondatott: „Szemet szemért, fogat fogért.” 39Én pedig azt mondom nektek, hogy ne szálljatok szembe a gonosz emberrel, hanem aki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda annak arcod másik felét is! 40Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsóruhádat, engedd át neki a felsőt is! 41Ha pedig valaki egy mérföldnyi útra kényszerít, menj el vele kettőre! 42Aki kér tőled, annak adj, és ne fordulj el a kölcsönt kérőtől!
43Hallottátok, hogy megmondatott: „Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet.” 44Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, 45hogy így mennyei Atyátoknak fiai legyetek, mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra, és esőt ad igazaknak és hamisaknak. 46Mert ha azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, mi a jutalmatok? Nem ugyanezt teszik-e a vámszedők is? 47És ha csak testvéreiteket köszöntitek, mennyivel tesztek többet másoknál? Nem ugyanezt teszik a pogányok is? 48Ti azért legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

5,44 szeressétek ellenségeiteket: Egyes kéziratok hozzáteszik: áldjátok azokat, akik átkoznak titeket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket; üldöznek: Egyes kéziratok hozzáteszik: és gyaláznak