Keresés a Bibliában

Jézus elhívja első tanítványait (Mk 1,16-20; Lk 5,1-11; Jn 1,35-51)

18Amikor a Galileai-tenger partján járt, meglátott két testvért, Simont, akit Péternek hívtak, és testvérét, Andrást, amint hálójukat a tengerbe vetették, mivel halászok voltak. 19Így szólt hozzájuk: Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek titeket. 20Ők pedig azonnal otthagyták hálóikat, és követték őt. 21Miután továbbment onnan, meglátott két másik testvért, Jakabot, Zebedeus fiát és testvérét, Jánost, amint a hajóban apjukkal, Zebedeussal együtt rendezgették hálóikat, és őket is elhívta. 22Ők pedig azonnal otthagyták a hajót és apjukat, és követték őt.

KNB SZIT STL BD RUF KG