Keresés a Bibliában

14Amikor pedig meglátjátok, hogy a „pusztító utálatosság” ott áll, ahol nem volna szabad – aki olvassa, értse meg! –, akkor azok, akik Júdeában lesznek, meneküljenek a hegyekbe, 15aki a ház tetején lesz, ne szálljon le, és ne menjen be, hogy kihozzon valamit a házából, 16és aki a mezőn lesz, ne térjen vissza, hogy elhozza felsőruháját! 17Jaj a terhes és a szoptatós anyáknak azokban a napokban! 18Imádkozzatok, hogy ne télen legyen ez, 19mert azokban a napokban olyan nyomorúság lesz, amilyen az Isten által teremtett világ kezdete óta egészen mostanáig nem volt, és nem is lesz soha. 20És ha az Úr nem rövidítette volna meg azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen halandó sem; a választottakért azonban, akiket magának kiválasztott, megrövidítette azokat a napokat.

Az Emberfia eljövetele (Mt 24,29-36; Lk 21,25-33)

21Ha valaki akkor ezt mondja nektek: Íme, itt a Krisztus! – vagy: Íme, ott van – ne higgyétek! 22Mert hamis krisztusok és hamis próféták támadnak majd, jeleket és csodákat tesznek, hogy így megtévesszék, ha lehet, a választottakat. 23Ti azonban vigyázzatok: előre megmondtam nektek mindent!

KNB SZIT STL BD RUF KG