Keresés a Bibliában

Jézus megtisztítja a templomot (Mt 21,12-17; Lk 19,45-48; Jn 2,14-22)

15Azután Jeruzsálembe értek. Bement a templomba, és kezdte kiűzni azokat, akik a templomban adtak és vettek, felborította a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit, 16és nem engedte, hogy bármit is átvigyenek a templomon. 17Azután így tanította őket: Nincs-e megírva: „Az én házam imádság háza lesz minden nép számára”? Ti pedig rablók barlangjává tettétek. 18Meghallották ezt a főpapok és az írástudók, és keresték a módját, hogyan veszítsék el. Féltek ugyanis tőle, mert az egész sokaság álmélkodott a tanításán. 19És amikor beesteledett, Jézus és a tanítványai kimentek a városból.

KNB SZIT STL BD RUF KG