Keresés a Bibliában

Jézus harmadszor szól haláláról és feltámadásáról (Mt 20,17-19; Lk 18,31-34)

32Mikor pedig a Jeruzsálembe vezető úton mentek, Jézus előttük haladt. Akik vele voltak, álmélkodtak, akik pedig követték, féltek. Ekkor újra maga mellé vette a tizenkettőt, és beszélni kezdett nekik arról, ami vele történni fog: 33Íme, felmegyünk Jeruzsálembe, és az Emberfia átadatik a főpapoknak és az írástudóknak, halálra ítélik őt, és átadják a pogányoknak, 34kigúnyolják és leköpik, megkorbácsolják és megölik, de a harmadik napon feltámad.

KNB SZIT STL BD RUF KG