Keresés a Bibliában

34Jézus pedig így könyörgött: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek! Azután sorsvetéssel megosztoztak ruháin.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

23,34 Ez a vers egyes kéziratokban nem található