Keresés a Bibliában

Jézus temetése (Mt 27,57-61; Mk 15,42-47; Jn 19,38-42)

50Volt egy József nevű ember, Arimátiából, a júdeaiak egyik városából, a nagytanács tagja, derék és igaz férfiú, 51aki nem értett egyet a többiek döntésével és eljárásával, mert várta az Isten országát. 52Ő elment Pilátushoz, és elkérte Jézus testét. 53Azután levette, gyolcsba göngyölte, és elhelyezte egy sziklába vágott sírboltban, amelyben még soha senki sem feküdt. 54Az ünnepi előkészület napja volt, és hamarosan kezdődött a szombat. 55Elkísérték őt az asszonyok, akik együtt jöttek Jézussal Galileából, és megnézték a sírboltot meg azt is, hogyan helyezték el Jézus testét. 56Azután visszatértek, illatszereket és drága keneteket készítettek. Szombaton azonban pihentek a parancsolat szerint.

KNB SZIT STL BD RUF KG