Keresés a Bibliában

Jézus ítéletet mond Jeruzsálem felett (Mt 23,37-39)

34Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek, hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, mint a kotlós a csibéit szárnyai alá, de nem akartátok! 35Íme, elhagyottá lesz a ti házatok. De mondom nektek, nem láttok addig engem, míg el nem jön az az idő, amikor ezt mondjátok: Áldott, aki az ÚR nevében jön!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

13,35 a ti házatok: a templomot jelenti