Keresés a Bibliában

Jézus imádkozni tanít (Mt 6,9-13; 7,7-11)

11 1Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá egyik tanítványa: Uram, taníts minket imádkozni, ahogy János is tanította a tanítványait! 2Ő pedig ezt mondta nekik: Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk, szenteltessék meg a te neved! Jöjjön el a te országod! 3Mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként. 4És bocsásd meg bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek. És ne vígy minket kísértésbe!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

11,4 Egyes kéziratok hozzáteszik: szabadíts meg minket a gonosztól, vö. Mt 6,13