Keresés a Bibliában

Jézus elfogatása (Mt 26,47-56; Mk 14,43-50; Lk 22,47-53)

18 1Miután ezeket elmondta Jézus, kiment tanítványaival a Kidrón-patakon túlra. Volt itt egy kert, ide ment be tanítványaival együtt. 2Júdás, aki elárulta őt, szintén ismerte ezt a helyet, mert gyakran gyűltek ott össze Jézus és a tanítványai.

KNB SZIT STL BD RUF KG