Keresés a Bibliában

Péter fogadkozása (Mt 26,31-35; Mk 14,27-31; Lk 22,31-34)

36Simon Péter megkérdezte tőle: Uram, hova mégy? Jézus így felelt: Ahova én megyek, oda most nem követhetsz, de később követni fogsz. 37Péter így szólt hozzá: Uram, miért ne követhetnélek most? Az életemet adom érted! 38Jézus így válaszolt: Az életedet adod énértem? Bizony, bizony, mondom neked, mire a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem.

KNB SZIT STL BD RUF KG