Keresés a Bibliában

Izráel konoksága

4Mondd meg nekik, hogy így szól az ÚR: Ha elesik valaki, nem kel-e föl? Ha helytelen útra tér, nem fordul-e vissza?

KNB SZIT STL BD RUF KG