Keresés a Bibliában

Áház uralkodása Júdában – (Vö. 2Krón 28)

16 1Pekahnak, Remaljá fiának a tizenhetedik évében kezdett uralkodni Áház, Jótámnak, Júda királyának a fia. 2Húszéves volt Áház, amikor uralkodni kezdett, és tizenhat évig uralkodott Jeruzsálemben. De nem azt tette, amit ősatyja, Dávid, amit helyesnek lát Istene, az ÚR, 3hanem Izráel királyainak az útján járt, sőt még a fiát is elégette áldozatul azoknak a népeknek az utálatos szokása szerint, amelyeket kiűzött az ÚR Izráel fiai elől. 4Áldozott és tömjénezett az áldozóhalmokon, a dombokon és minden zöldellő fa alatt.

KNB SZIT STL BD RUF KG