Keresés a Bibliában

41Salamon történetének a többi része, mindaz, amit véghezvitt, továbbá a bölcsessége meg van írva Salamon történetének a könyvében. 42Salamon Jeruzsálemben negyven esztendeig uralkodott egész Izráel felett. 43Azután Salamon pihenni tért őseihez, és eltemették apjának, Dávidnak a városában. Utána a fia, Roboám lett a király.

KNB SZIT STL BD RUF KG