Keresés a Bibliában

9Hints meg engem izsóppal és megtisztulok,
moss meg engem és a hónál fehérebb leszek!

10Add, hogy örömet és vidámságot halljak,
hadd ujjongjanak csontjaim, amelyeket összetörtél!

11Fordítsd el bűneimtől arcodat,
töröld el minden gonoszságomat!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

51,9 Az izsóp bokorszerű kis növény, az ágait meghintésre használják. Az istentiszteleten az izsópot főként a tisztulási áldozatoknál használták, vö. Szám 19,18; Jn 19,29.

51,10 Javított szöveg.