Keresés a Bibliában

9Hints meg engem izsóppal és megtisztulok,
moss meg engem és a hónál fehérebb leszek!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

51,9 Az izsóp bokorszerű kis növény, az ágait meghintésre használják. Az istentiszteleten az izsópot főként a tisztulási áldozatoknál használták, vö. Szám 19,18; Jn 19,29.