Keresés a Bibliában

6Ellened vétkeztem, egyedül ellened,
s azt cselekedtem, ami előtted gonosz,
hogy igaznak bizonyulj beszédedben,
és igazságosnak a te ítéletedben.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

51,6 Vö. Róm 3,4