Keresés a Bibliában

137Igazságos vagy, uram,
és ítéleted igaz!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

119,137 Az imádkozó elismeri: Isten igazságos, szavai igazak.


14Isten erre azt mondta Mózesnek: »Én vagyok az, ‘Aki vagyok’.« Aztán azt mondta: »Ezt mondd Izrael fiainak: Az ‘Aki van’ küldött engem hozzátok!«

KNB SZIT STL BD RUF KG