Keresés a Bibliában

46 1El is indult Izrael mindenével, amije volt. Amikor eljutott Beersebába, ott áldozati állatokat vágott atyja, Izsák Istenének. 2Hallotta, hogy Isten szólítja őt éjszakai látomásban, és azt mondja neki: »Jákob, Jákob!« Ő így felelt: »Itt vagyok!« 3Isten azt mondta neki: »Én vagyok Isten, atyád Istene! Ne félj, csak menj le Egyiptomba, mert ott nagy nemzetté teszlek téged! 4Lemegyek oda veled, és amikor majd visszatérsz, felhozlak onnan. József fogja lezárni a szemedet saját kezével.«
5Fölkerekedett erre Jákob Beersebából. Fiai feltették őt gyermekeikkel és feleségeikkel együtt azokra a szekerekre, amelyeket a fáraó küldött, hogy elhozzák rajtuk az idős embert 6és mindenét, amit Kánaán földjén szerzett. El is jutott Egyiptomba Jákob minden utódával: 7fiaival, unokáival, lányaival és egész nemzetségével együtt.
8Izrael fiainak neve, akik vele és gyermekeikkel Egyiptomba bementek, a következő volt.
Az elsőszülött Rúben. 9Rúben fiai: Hénok, Fállu, Ezron és Kármi.
10Simeon fiai: Jámuel, Jámin, Áhod, Jákin, Szohár és Saul, a kánaáni asszony fia.
11Lévi fiai: Gerson, Kaát és Merári.
12Júda fiai: Her, Onán, Sela, Fáresz és Zára. Her és Onán azonban meghalt Kánaán földjén. Fáresznek ezek a fiai születtek: Ezron és Hámul.
13Isszakár fiai: Tóla, Fúa, Jasúb és Semron.
14Zebulon fiai: Száred, Élon és Jáhelél.
15Ezek Lea fiai, akiket Paddan-Arámban szült, éppúgy, mint Dínát, a lányát. Fiainak és lányainak száma összesen harminchárom.
16Gád fiai: Széfion, Hággi, Súni, Eszebon, Heri, Árodi és Áreli.
17Áser fiai: Jimna, Jisva, Jisvi és Béria, a nővérük pedig Sára. Béria fiai: Héber és Melkiel.
18Ezek Zilpának a fiai, akit Lábán adott Leának, a lányának. Ezeket szülte ő Jákobnak: tizenhat személyt.
19Ráchelnek, Jákob feleségének a fiai: József és Benjamin. 20Józsefnek Egyiptom földjén ezek a fiai születtek, ezeket szülte neki Ászenet, Putifárnak, a heliopoliszi papnak a lánya: Manassze és Efraim.
21Benjamin fiai: Bela, Bekor, Ásbel, Gera, Námán, Ehi, Rós, Mofím, Ofím és Áred.
22Ezek Ráchel fiai, ezeket szülte Jákobnak; összesen tizennégy személy.
23Dán fia: Húsim.
24Naftali fiai: Jásziel, Gúni, Jeszer és Sillem.
25Ezek Bilha fiai, akit Lábán adott Ráchelnek, a lányának. Ezeket szülte ő Jákobnak; összesen hét személy.
26Azok száma tehát, akik Jákobbal Egyiptomba bementek, és az ő ágyékából származtak, fiainak feleségein kívül, összesen hatvanhat. 27Ezenkívül József fiai, akik neki Egyiptom földjén születtek: két személy. Jákob házanépének létszáma tehát, amely Egyiptomba bement, összesen hetven volt.
28Júdát közben előre küldte Józsefhez, hogy mondja meg neki, jöjjön elé Gósenbe. 29Amikor aztán Gósen földjére érkezett, József befogatott szekerébe, és felment apja elé Gósenbe. Amikor meglátta, a nyakába borult, átölelte és hosszan sírt. 30Izrael ekkor azt mondta Józsefnek: »Most már örömest halok meg, mert láttam arcodat, és életben hagylak itt téged.«
31Erre ő így szólt testvéreihez és apja egész házához: »Felmegyek, jelentem a fáraónak, és megmondom neki: Testvéreim és atyám házanépe, akik Kánaán földjén voltak, eljöttek hozzám. 32Juhpásztorok azok az emberek, és nyájak tenyésztésével foglalkoznak. Juhaikat és marháikat, s mindenüket, amijük csak volt, elhozták magukkal. 33Ha aztán majd ő hívat titeket, és megkérdezi: ‘Mi a foglalkozásotok?’ 34feleljétek azt: ‘Pásztoremberek vagyunk mi, szolgáid, ifjúságunktól kezdve a mai napig, mi is, mint atyáink.’ Ezt kell mondanotok, hogy Gósen földjén lakhassatok, mert az egyiptomiak minden juhpásztort utálnak.«

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

46,1 Jákob Egyiptomba költözése Isten tervei szerint történik.

46,6 Papi hagyományból származó lista [P] az Egyiptomba leköltöző izraelitákról (vö. MTörv 10,22).

46,23 Husim itt tévesen áll Suham helyett (Szám 26,42).

46,31 E szerint a hagyomány szerint a fáraó nem tudott arról, hogy József meghívta családját. József eligazításokat ad a »kihallgatásra«.

Előző fejezet Következő fejezet