Keresés a Bibliában

31

1A gazdagság miatt való virrasztás sorvasztja a testet,
és gondja elűzi az álmot.

2A megélhetés gondjai lekötik a figyelmet,
és mint a súlyos betegség, ébren tartják a lelket.

3Fárad a gazdag a vagyon gyűjtésében,
de pihenéskor saját javaiból töltekezik.

4Küszködik a szegény élelme fogytán,
s a végén nyomorúságra jut.

5Nem marad bűn nélkül, aki szereti az aranyat,
s aki romlást keres, betelik vele.

6Sokan estek el már az arany miatt,
és lelték vesztüket a csillogása miatt.

7Botlás tuskója az arany azoknak, akik neki hódolnak,
jaj azoknak, akik hajszolják!
Minden balga tönkremegy miatta.

8Boldog a gazdag, aki hiba nélkül van,
ha nem tévedt meg az arany miatt,
és nem bizakodott sem pénzben, sem kincsben!

9Ki az, hogy magasztalhassuk,
mert csodát tett életében!

10Megállta ebben a próbát, és feddhetetlen maradt,
legyen a dicsérete örök!
Mert véthetett volna, de nem vétett,
gonoszt tehetett volna, de nem tett!

11Biztonságban vannak ezért javai az Úrnál,
s a szentek egész gyülekezete hirdeti alamizsnáit.

12Ha előkelő asztalánál ülsz,
ne nyisd meg nála a szádat elsőként!

13Ne mondd: »Mennyi minden van rajta!«

14Gondold meg, milyen silány a telhetetlen szem!

15Van-e silányabb teremtés a szemnél?
Ezért borul könnybe mindenféle okból!
Ahová ő néz,

16ne nyúlj oda elsőnek,
hogy mohóságtól beszennyezve meg ne szégyenülj.

17Ne tolakodj étkezés közben!

18Magadról tudd meg, mi jár társadnak!

19Mint józan ember, abból egyél, amit eléd raknak,
hogy meg ne utáljanak mohóságod miatt.

20Hagyd abba előbb az illem kedvéért,
és ne légy telhetetlen, hogy botrányt ne okozz!

21Ha pedig többekkel ülsz együtt,
ne nyújtsd ki kezedet előbb, mint mások,
és ne akarj inni elsőként!

22Ugye, az értelmes embernek kevés is elég a borból?
Így majd nem szenvedsz tőle alvás közben,
és nem érzel fájdalmat.

23Álmatlanság, epeömlés, csikarás
kínozza az oktalan embert.

24A mértékletes ember alvása egészséges,
reggelig alszik, és pompásan érzi magát.

25Ha pedig sok evésre erőltettek,
kelj föl, hányd ki, és megkönnyebbülsz,
s nem szerzel bajt testednek.

26Hallgass rám, fiam, és meg ne vess engem,
majd végül megérted szavaimat:

27Légy minden dolgodban mértékletes,
akkor nem ér semmi betegség.

28Aki a vendégségben bőkezű, azt sokak ajka dicséri,
és igazának hiteles a bizonysága.

29Aki fukar a vendégségben, azt megrója a város,
és fukarságának hiteles a híre!

30Ne hősködjél bor dolgában,
mert a bor már sokakat elveszített!

31Próbára teszi a tűz a kemény vasat,
a részegségig ivott bor is elárulja a dölyfösök szívét.

32A józansággal ízlelt bor megelégedett élet az embernek,
ha mértékkel iszod, józan maradsz.

33Mit ér az élet annak, aki híjával van a bornak?

34Mi foszt meg az élettől? A halál!

35Élvezetre van teremtve a bor kezdettől fogva,
de nem részegeskedésre!

36A mértékkel fogyasztott bor a lélek és a szív öröme,

37egészség a léleknek és a testnek a mértékletes ital.

38A mértéktelenül fogyasztott bor izgalmat,
haragot és sok romlást okoz.

39A sok borital a lélek keserűsége.

40Az ittasság indulata, a megfontolatlan ember sértése
elveszi az erőt, és sebeket ejt.

41Ne fedd meg társadat borozás közben,
és ne nézd le őt jókedvében!

42Ne mondj neki szitokszót,
és ne zaklasd követeléssel!

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

31,1 A pénzsóvárság nagy kísértés az embernek. Ha valaki legyőzi, az valóban boldog.

31,12 Viselkedési szabályok az étkezéseken. Közös étkezések alkalmával kiderül, hogy a meghívott jólnevelt-e, megállja-e a helyét a nyilvánosság előtt. A legfőbb irányelv a helyes mérték mindenben.

31,30 A bölcs tud vidám lenni a becsípett vendégekkel, de ő maga mértéket tart az ivásban.

Előző fejezet Következő fejezet