Keresés a Bibliában

19

1A részeges munkás
meg nem gazdagszik,
s aki megveti a keveset, lassanként tönkremegy.

2Bor és nők tévútra viszik a bölcseket,
és meghurcolják az okosokat.

3Aki buja nőkkel tart, elzüllik,
rothadás és féreg veszi birtokába,
nagy, elrettentő példa lesz,
s elveszik lelkét az élők közül.

4Aki könnyen megbízik, könnyelmű az, és kárt vall,
és aki önmaga ellen vét, megvetésnek teszi ki magát.

5Aki véteknek örül, becsmérlésben részesül,
s aki utálja a feddést, megrövidíti életét,
aki azonban gyűlöli a pletykálkodást, kioltja a gonoszságot.

6Aki vétkezik önmaga ellen, megbánja,
s aki gyönyörködik a gonoszságban, becsmérlésben részesül.

7Ne add tovább a gonosz és kíméletlen beszédet,
akkor senki sem becsmérel téged.

8Amiről tudsz, ne beszéld ki se barátnak, se ellenségnek,
és ha tudsz valami vétekről, ne fedd fel azt!

9Mert aki meghallgat, inkább őrizkedik tőled,
a bűnt védelmébe fogadja, téged pedig meggyűlöl,
s ilyen marad irányodban mindenkor.

10Ha szóbeszédet hallottál társadról, haljon az meg veled;
hidd el: nem fordulsz fel miatta.

11Egyetlen szótól rájön a balgára a vajúdás,
mint a fájdalom az asszonyra, amikor magzatát szüli.

12Mint a nyíl a comb húsában,
olyan a szóbeszéd a balga szívében.

13Kérdezd meg előbb a barátot, hátha nem is tud róla,
és azt mondja: »Nem tettem!«
Ha pedig megtette, intsd, hogy ne tegye többé!

14Kérdezd meg a társat, hátha nem is mondta?
Ha pedig mondta, intsd, hogy ne mondja többé!

15Kérdezd meg a barátot,
mert sokszor akad rágalom,

16és ne adj minden szóbeszédre!
Van olyan, aki megtéved nyelvével, rosszakarat nélkül.

17Ki az, aki nem vétett még nyelvével?
Kérdezd meg előbb a társat, mielőtt ráförmednél,

18és adj helyet a Magasságbeli törvényének!
Minden bölcsesség istenfélelem,
és Isten félelme van benne:
minden bölcsesség egyben a törvény teljesítése.

19Nem bölcsesség a jártasság a rosszban,
és nem okosság a bűnösök fortélya.

20Van gonosz eszesség, s ez utálatos,
és van együgyű, aki gonoszság híján van.

21Többet ér a kevésbé okos és fogyatékos elméjű, ha istenfélő,
mint a nagyeszű, aki megszegi a Magasságbeli törvényét.

22Van vakmerő ravaszság, amely bűnös,

23és van olyan, aki körmönfontan beszél, és mégis igazat mond.
Van olyan, aki rútul megalázkodik,
és belseje tele van cselvetéssel.

24Van olyan, aki nagy alázatában mód felett meghunyászkodik,
lehajtja fejét, és úgy tesz, mintha nem is látná,
amiről nem akar tudni.

25Ha erő híján nem tud vétkezni,
mihelyt alkalma nyílik rossz cselekedetre, elköveti a gonoszságot.

26Külsejéről lehet az embert megismerni,
és arca kifejezéséből ismerni meg az okosat.

27A test öltözete, az ajkak nevetése,
s az ember járása mind rá vallanak.

28Van feddés, amely elhibázott a gyalázkodó haragja miatt,
van megítélés, amely nem állja meg helyét,
s van, aki hallgat, és az a bölcs.

KNB SZIT STL BD RUF KG

Jegyzetek

19,4 A fecsegő sok kellemetlenségbe és kínos helyzetbe sodorja magát.

19,13 Az igazi barátok figyelmeztetik egymást hibáikra.

19,19 A bölcs jó emberismerő, őt nem vezeti félre a külső látszat.

Előző fejezet Következő fejezet